27 June, 2017

"O pragnieniu moim odnawiającym się jak księżyc" (Eng. Of My Desire Renewing Itself Like the Moon)
---

nie wiem co kocham bardziej
ciebie czy tęsknotę za tobą
czy pocałunki czy pragnienie pocałunków
pewne zaspokojenia
myślałam że już nigdy nie będę pisać wierszy
a teraz serce moje wezbrało miłością jak rzeka
i wystąpiło z brzegów-- jak rzeka
i bystry potok porywa słowa
unosi słowa
i wszystkie mówią o mojej miłości
o mojej tęsknocie
o pragnieniu moim odnawiającym się jak księżyc
gasnącym w słońcu twojego spojrzenia


---
I don't know what I love more
you or the longing after you
the kisses or the desire of kisses
certain gratifications
I thought that I would never again write poems
and now my body has swelled up like a river
and stepped out of its banks -- like a river
and a quick stream snatches away the words
carries off the words
and they all speak of my love
of my longing
of my desire renewing itself like the moon
dimming in the sun of your glance

---
inspired by the poetry of H. Poświatowska 
English translation by Marek Lugowski

19 June, 2017

W roztańczonej krwi (Eng. In The Wildly Dancing Blood) post II


mam ciebie w roztańczonej krwi
w zębach
nitkami nerwów związanych w supeł
czuję -- złotą namiętność twojego ciała

---
I have you in the wildly dancing blood
in teeth
with threads of nerves sewn in a knot
I feel -- the golden desire of your body

---

inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

16 June, 2017

"W abstrakcji, którą nazwano czas" (Eng. Within the Abstraction Named Time)
w abstrakcji którą nazwano czas -

bładzę
gubię się
i błądzę


---
within the abstraction named time -

I wander
I get lost
and wander


---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

12 June, 2017

W roztańczonej krwi (Eng. In The Wildly Dancing Blood)mam ciebie w roztańczonej krwi
w zębach
nitkami nerwów związanych w supeł
czuję -- złotą namiętność twojego ciała

---
I have you in the wildly dancing blood
in teeth
with threads of nerves sewn in a knot
I feel -- the golden desire of your body

---

inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

11 June, 2017

Tak lekko ubyć z zapachu, z barwy (Eng. So easy to take leave from the scent, from the hue)


tak lekko
ubyć z zapachu
z barwy
po prostu
pod głowę ramię
i zasnąć

---
so easy
to take leave from the scent
from the hue
simply
to tuck a hand under one's head
and fall asleep
---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

08 June, 2017

Moje piersi-ziemia spragniona wieczornego dżdżu (Eng. My Breasts-Earth Thirsting For The Evening Drizzle)---
zmierzch zarzucił
fioletową chustkę
na dzień bez ciebie
jak na nagość
pod nią
pulsują
moje piersi
ziemia
spragniona wieczornego dżdżu

---
the dusk has thrown
a purple scarf
upon a day without you
like upon nakedness
underneath it
my breasts throb
earth
thirsting for the evening drizzle


---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

04 June, 2017

Cisza korzenia ( Eng. The Silence of Root)---
dorozumiewać
podchodzić
obserwować ciszę korzenia
zajadłą walkę korzenia
drżenie
pragnienie
ciężar

---

to catch on
to come close
to watch the silence of root
the fierce battle of root
a tremor
a desire
a heft

---
inspired by the poem "Yesenin's Death" of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by M. Lugowski