19 June, 2017

W roztańczonej krwi (Eng. In The Wildly Dancing Blood) post II


mam ciebie w roztańczonej krwi
w zębach
nitkami nerwów związanych w supeł
czuję -- złotą namiętność twojego ciała

---
I have you in the wildly dancing blood
in teeth
with threads of nerves sewn in a knot
I feel -- the golden desire of your body

---

inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

16 June, 2017

"W abstrakcji, którą nazwano czas" (Eng. Within the Abstraction Named Time)
w abstrakcji którą nazwano czas -

bładzę
gubię się
i błądzę


---
within the abstraction named time -

I wander
I get lost
and wander


---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

12 June, 2017

W roztańczonej krwi (Eng. In The Wildly Dancing Blood)mam ciebie w roztańczonej krwi
w zębach
nitkami nerwów związanych w supeł
czuję -- złotą namiętność twojego ciała

---
I have you in the wildly dancing blood
in teeth
with threads of nerves sewn in a knot
I feel -- the golden desire of your body

---

inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

11 June, 2017

Tak lekko ubyć z zapachu, z barwy (Eng. So easy to take leave from the scent, from the hue)


tak lekko
ubyć z zapachu
z barwy
po prostu
pod głowę ramię
i zasnąć

---
so easy
to take leave from the scent
from the hue
simply
to tuck a hand under one's head
and fall asleep
---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

08 June, 2017

Moje piersi-ziemia spragniona wieczornego dżdżu (Eng. My Breasts-Earth Thirsting For The Evening Drizzle)---
zmierzch zarzucił
fioletową chustkę
na dzień bez ciebie
jak na nagość
pod nią
pulsują
moje piersi
ziemia
spragniona wieczornego dżdżu

---
the dusk has thrown
a purple scarf
upon a day without you
like upon nakedness
underneath it
my breasts throb
earth
thirsting for the evening drizzle


---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

04 June, 2017

Cisza korzenia ( Eng. The Silence of Root)---
dorozumiewać
podchodzić
obserwować ciszę korzenia
zajadłą walkę korzenia
drżenie
pragnienie
ciężar

---

to catch on
to come close
to watch the silence of root
the fierce battle of root
a tremor
a desire
a heft

---
inspired by the poem "Yesenin's Death" of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by M. Lugowski