20 February, 2018

"Azylum" (Eng. The Asylum)


tutaj czas zakrzepł
jak krew w żyłach umarłego
bandaże z uschłych liści
owijają stężałe ciało

(...)

na nieruchomych ścięgnach
krótkie interludia
wygrywa przelatujący wiatr

poza tym cisza


---


here time has congealed
like the blood in the veins of a dead man
bandages of dried leaves
bundle the stiffened corpse

(...)

on immobile ligaments
a fly-by breeze
plays brief interludes

otherwise silence
---

'The Asylum' by H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski