27 March, 2015

Na krawędzi mijania (Eng. On the edge of passing)

---
na krawędzi mijania
nie ma pocałunków
nie ma zapachów
ani kolorów
...
na krawędzi mijania
wąskie światło ciemnieje
i brzeg tak wyraźnie
urywa się - ból


---
on the edge of passing
there are no kisses
there are no smells
or colors
...
on the edge of passing
the narrow light darkens
and so clearly
the land ends - the pain

---
inspired by poetry by Halina Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski


13 March, 2015

Będę tym doskonałym pustym ciałem-kobietą (Eng. I will be this perfect empty body-a woman)---

zarżnięta
zastygnę w kształt niepowtarzalny
tym kształtem będę wabić
bezwładnymi ramionami
obiecywać rozkosz aż do dna niczego
dawać -- oddawać
i będę tym doskonałym pustym ciałem
kobietą


---

slaughtered
I will congeal into a unique shape
in this shape I will entice
with disabled arms
promising pleasure until nothingness dawns
giving -- giving away
I will be this perfect empty body
a woman


---

inspired by the poem "Long Live the Senses" by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

07 March, 2015