30 January, 2015

Odkąd ptaki odfrunęły z moich słów (Eng. Ever since the birds flew away from my words)


—-


odkąd ptaki odfrunęły z moich słów
i gwiazdy zgasły
nie wiem jak nazwać
strach i śmierć i miłość


—-


ever since the birds flew away from my words
and the stars went out
I don’t know what to call
fear and death and love


—-
inspired by poetry by Halina Poświatowska
translation by Marek Lugowski

29 January, 2015

O moim domu którego ściany z ciepłych niedomyślonych snów (Eng. Of my house with walls warm as unfinished dreams)o moim domu
którego ściany
z ciepłych niedomyślonych snów
napiszę najpiękniejszy wiersz
o włosach dziecka
które nigdy nie wplączą się
w moje ręce kobiety
o ustach — które posępnym pragnieniem
nie zawisną ponad niepokojem moich nocy
o miłości — która rozkwita
w każdym wyszeptanym słowie
w barwie róż
w zapachu ściętej trawy
w pospiesznym spadaniu gwiazd
w gorzkim
unicestwianiu motylich skrzydeł
zgasłych w płomieniu świecy
o miłości —
doskonałej w swoim chmurnym niespełnieniu
 
 
—-
 
 
of my house
with walls
warm as unfinished dreams
I will write the most beautiful poem
of a child’s hair
never to entangle itself
in my woman’s hands
of a mouth — that will not hang
with grim desire over my night’s worry
of love — blossoming
in each whispered word
in the hue of roses
in the smell of cut grass
in the quickened fall of stars
in the bitter
annihilation of butterfly wings
put out in candle flame
of love —
perfect in its cloudy unfulfillment
 


—-
 inspired by poetry by H. Poświatowska 
translation by Marek Lugowski

27 January, 2015

Jest cała ziemia samotności (Eng. There is a whole earth of solitude)


---

jest cała ziemia samotności
i tylko jedna grudka twojego uśmiechu

jest całe morze samotności
twoja tkliwość ponad nim jak zagubiony ptak

jest całe niebo samotności
i tylko jeden w nim anioł
o skrzydłach tak nieważkich jak twe słowa---

there is a whole earth of solitude
and only one small lump of your smile

there is a whole sea of solitudeyour tenderness above it like a lost bird

there is a whole heaven of solitude
and only one angel in it
with wings as weightless as your words


---
poetry by Halina Poświatowska
translation by Marek Lugowski

22 January, 2015

Ile nabrzmiałych gorących słów śpi na gałęzi jesiennego drzewa (How many swollen hot words sleep on a branch of the autumnal tree)

---
Ile nabrzmiałych gorących słów śpi na gałęzi
jesiennego drzewa.  Podobno jarzębina podobno wiatr.
A porę roku która niesie żniwo liści i zostawia na
chmurnych gałęziach czerwone jagody nazywają
jesienią. I mówią o niej kobieta. I mówią że
jest zachłanna i spragniona jak prawdziwa kobieta i
że mści się za niedosyt miłości.  Palce ma chłodne
zgięte -- ostre paznokcie. Dotyk jej szeleści smaga -- skóra pachnie miodem 
i kolor ma zwiędłych liści umierających żółto.  Usta dojrzały owoc podaje
drzewom podaje gwiazdom a gdy go nie chcą -- rzuca na
dno zielonego stawu. Przeklina miłość która ją trawi jak ogień jak ból --
wplątana w skrzydło wrony odlatuje na zachód śmiejąc się twardo.

---

How many swollen hot words sleep on a branch of the
autumnal tree.  Allegedly the sorb allegedly the wind.
And the time of year which carries the harvest of leaves
leaving behind on clouded branches red berries they
call autumn.  And they say of her woman.  And they say
that she is greedy and parched like a real woman and
that she avenges herself for her shortfall of love.
She has cool fingers bent -- sharp fingernails.  Her
touch rustles and flogs -- her skin smells of honey
and has the color of wilted leaves dying in yellow.
Her mouth a ripened fruit she gives to the trees she
gives to the stars and when they spurn it -- she throws
it to the bottom of a green pond.  She curses love
which consumes her like fire like pain -- entangled
in a crow's wing she flies off west laughing harshly.

---

Halina Poświatowska "W niskim słońcu" (In the Low Sun)
translation by Marek Lugowski

21 January, 2015

Ten pocałunek zakwitł (Eng. This kiss blossomed)---
ten pocałunek
pachniał jak rozgryziona łodyga maku

czerwono posypał się z warg
ten pocałunek
zakwitł
w miękkim wgłębieniu dłoni


---
this kiss
smelled of a chewed poppy stalk

red it spilled from the lips
this kiss
blossomed
in the soft hollow of the palm of hand


---
inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

20 January, 2015

Jest tyle linii uśmiercających tkliwość (Eng. There are so many lines killing tenderness) III


---

Jest tyle linii uśmiercających tkliwość

i tyle przyćmionych świateł
nie szepczących o miłości.
---

There are so many lines killing tenderness
and so many dimmed lights
not whispering of love.

---

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

16 January, 2015

Ten kwiat zawstydza mnie (Eng. This flower shames me)

—-
ten kwiat
zawstydza mnie
gorzką umiejętnością zapachu
nie potrafię
w złocie prostoty
patrzeć w twarz wschodzącemu słońcu
—-
this flower
shames me
with its bitter proficiency at smell
I am unable
in the gold of simplicity
to look the rising sun in the eye
—-
poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

08 January, 2015

Milczące gałęzie (Eng. The Silent Branches of Trees)
Rozgniatam usta o pierze poduszek rozsnuwam włosy
kolor zeschłych liści po gładkim chłodnym prześcieradle.
Zanurzam ręce w ciemność owijam wokół palców milczące
gałęzie. Ptaki śpią. Gwiazdy nie potrafią uskrzydlić
ciężkich chmur. Noc rośnie we mnie - minuty -
czerwone krople tętniącej krwi przebiegają ostrożnie.

—-

I mash my mouth against the down of pillows I strand my hair
the color of dried leaves over the smooth cool bed sheet.
I sink my hands into darkness and I wind around my fingers
the silent branches of trees. The birds are asleep. The
stars are unable to put wings on the heavy clouds. The
night is growing within me - by minutes - the red drops
of pulsating blood skitter by cautiously.


—-

poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski