30 November, 2015

A zapach ci poślę, zapach tych nocy (Eng. And I will send the scent to you, the scent of these nights)
---

A zapach ci poślę, zapach tych nocy,
które rozcięte przemijają pomiędzy nami, 
jak pomiędzy dwoma brzegami mija rzeka.


---


And I will send the scent to you, the scent of these nights,
which sliced open pass between us
like a river passes between two banks.


---
inspired by the poetry by H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski


25 November, 2015

Boże mojego bólu (Eng. O God of my pain)---

Boże mój zmiłuj się nade mną
czemu stworzyłeś mnie na niepodobieństwo
twardych kamieni

pełna jestem twoich tajemnic
wodę zamieniam w wino pragnienia
wino - zamieniam w płomień krwi

Boże mojego bólu
atłasowym oddechem wymość
puste gniazdo mojego serca

lekko - żeby nie pognieść skrzydeł
tchnij we mnie ptaka
o głosie srebrnym z tkliwości


---

My God have mercy on me
why have You made me into the unlikeness
of hard stones

I am full of your secrets
I change water into the wine of desire
wine - I change into the flame of blood

God of my pain
with a satin breath strew
the empty nest of my heart

lightly - so as not to crumple the wings
breathe into me the soul of a bird
with a call become silver of tenderness


---
inspired by the poetry by H. Poświatowska 
English translation by Marek Lugowski

05 November, 2015

Ręce, którym nieobcy ból bezsilności (Eng. These hands, not unfamiliar with the pain of powerlessness)---

Ręce,
którym nieobcy ból bezsilności,
wczepione w siebie jak dwa przeklęte ptaki,
bezdomne, szukające na oślep i wszędzie
śladu twoich rąk.


---

These hands,
not unfamiliar with the pain of powerlessness
are claw-locked with each other like two accursed birds, homeless, searching fiercely, blindly, and everywhere
for the trail of your hands.


---
inspired by the poem "Ode to hands" by H. Poświatowska (excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski