02 November, 2016

Bezgłose jak rozpięty na strunie krzyk (Eng. Voiceless Like a Scream Tent-Pitched On a Steel String)
---
z czołem opartym
bezgłose
jak rozpięty na strunie krzyk
łapczywie chwytamy oddech
liczymy raz... dwa... trzy...

świat ma tylko dwa piętra
tyko dwa
nieduże
z krążącymi gwiazdami świat
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
dlaczego tak trudno umrzeć?

---

with foreheads leaning
voiceless
like a scream tent-pitched on a steel string
we greedily catch our breath
counting one... two... three...

the world is just two stories tall
just two
pretty tiny
a world with stars circling
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
why is dying so hard?

---
inspired by the poem "Dissonance" of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

10 September, 2016

"Na płaskiej ścianie przybita smugą światła" (Eng. On a flat wall nailed by a stream of light)


o liściach mówiła że szumią
ponad zamkniętymi oczyma
i przyciskała rozpalone usta
do chropowatej kory pnia

na płaskiej ścianie
przybita smugą światła

---
she would say of leaves that they roar
over her closed eyes
and she pressed her burning mouth
to the tree trunk's rough bark

on a flat wall
nailed by a stream of light


---

inspired by the poem "The Pantomime" of H. Poświatowska
English translation by M. Lugowski
 

20 August, 2016

Ile jest sensu w geometrii zdarzeń w ruchu po kole (Eng. How much sense is there in a geometry of events in motion on circumference)
powiedziałam mojej duszy zostań
ten pokój jest ładny
cztery ściany
podłoga: pudło skrzypiec
dostojne (zamknięte) drzwi

uparcie i bezsensownie
obiegała ziemię
jak wielka ważka
albo jak odrzutowiec

spytałam
ile jest sensu
w geometrii zdarzeń
w ruchu po kole

mijając mnie
spytała
a ile we mnie?


---
I told my soul do stay
this room is nice
four walls
a floor: a violin case
distinguished (closed) doors

stubornly and senselessly
she would run around the earth
like a giant dragonfly
or like a jet plane

I asked
how much sense is there
in a geometry of events
in motion on circumference

passing me
she asked
and how much in me?


---
inspired by the poetry of H. Poświatowska
English translation by M. Lugowski
 

28 July, 2016

"Warkoczyki masz jak pajęcze nitki" (Eng. You have small braids like spider threads)


---

warkoczyki masz jak pajęcze nitki
a noc jest taka długa
warkoczykiem oczu nie przesłonisz
gwiazy chodzą w okiennych framugach


---

you have small braids like spider threads
and the night is so long
you cannot shield your eyes with a small braid
the stars walk in the window frames


---
inspired by the poem "The Little Girl in the Picture Is Longing After Someone"
by H. Poświatowska (excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski 

07 July, 2016

A niżej była noc przeciągając się futrem żywej drapieżnej pantery (Eng. And all was night below stretching its body, the fur of a live killer panther)

---

uśmiech księżyca
trzymała w palcach
a niżej była noc
przeciągając się
futrem żywej drapieżnej pantery

---
she held the moon's smile
in her fingers
and all was night below
stretching its body
the fur of a live killer panther


---
inspired by the poem "Aurelia" of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by M. Lugowski

01 May, 2016

Krzesło pamięcią sięgało lasu (Eng. The chair reached with memory to the forest) post II
---


krzesło
pamięcią sięgało lasu
pokolenia cierpliwych buków
nabrzmiewały w pniu
rosły
pokolenia liści
bezszelestnie
kładły się na ziemi
cieniutką smużką koloru
czerw serca


---


the chair
it reached with memory to the forest
the generations of patient beech
would swell in the bole
there grew
the generations of leaves
without a rustle
they would lie down on the ground
in a thin smudge of hue
the maggot of heart


---
inspired by the poem "Śmierć Jesienina" (Yesenin's Death)
of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski


23 April, 2016

Twoje imię przypomina sierść kota (Eng. Your name is reminiscent of a cat's fur)
---

Twoje imię wypisane nisko
przypomina sierść kota
i przeciąga się podłużnie,
gdy je wymawiam.
Chciałabym cię dotknąć tak,
jak dotykam twojego imienia.


---


Your name written low
is reminiscent of a cat's fur
and it stretches, long,
when I pronounce it.
I would like to touch you
like I touch your name. 


---
inspired by the poem "Taki list" (A Letter of Sorts)
of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

21 April, 2016

Krzesło pamięcią sięgało lasu (Eng. The chair reached with memory to the forest)

---


krzesło
pamięcią sięgało lasu
pokolenia cierpliwych buków
nabrzmiewały w pniu
rosły
pokolenia liści
bezszelestnie
kładły się na ziemi
cieniutką smużką koloru
czerw serca


---


the chair
it reached with memory to the forest
the generations of patient beech
would swell in the bole
there grew
the generations of leaves
without a rustle
they would lie down on the ground
in a thin smudge of hue
the maggot of heart


---
inspired by the poem "Śmierć Jesienina" (Yesenin's Death)
of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski


06 April, 2016

Najlżejszy z pocałunków-śmierć (Eng. The Lightest of Kisses-Death)Zamknij oczy

położę palce
na opornych powiekach
zaśnij
tak wiatr
pieści
nieruchome drzewa
oczekujące głucho
najlżejszego z pocałunków
śmierci

---

Close your eyes
I will lay my fingers
on your stubborn eyelids
sleep
this is how the wind
caresses
the still trees
awaiting in silence
the lightest of kisses
death

---
inspired by the poetry of H. Poświatowska 
English translation by Marek Lugowski


Azylum (Eng. The Asylum)
---

tutaj czas zakrzepł
jak krew w żyłach umarłego

---


here time has congealed
like the blood in the veins of a dead man


---
inspired by the poem "The Asylum" by H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

25 March, 2016

Chcę cię nakarmić sobą (Eng. I want to feed you with myself)

---

chcę cię nakarmić sobą
dotknij ustami
wypukłego brzegu ziemi
niech cię upije
bolesna świadomość wieczności


---


I want to feed you with myself
put your mouth
to the ground's convex edge
let me make you drink
eternity's painful awareness


---
inspired by the poetry of H. Poświatowska(excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski


22 March, 2016

Ja ci zatańczę pośród słów i motyli (Eng. I will dance for you among words and among butterflies)

---

kochanie
ja ci zatańczę
pośród słów i motyli
ja pozbieram z osowiałych drzew błyski
i asfalt posrebrzony księżycem
i deszczem
w ręce
jak dziecinną zabawkę do ust


---

darling
I will dance for you
among words and among butterflies
I will pick glints from sad trees
and tarmac silvered by the moon
and by the rain
into my hands
like a child's toy raised to mouth

--- 
inspired by the poetry of H. Poświatowska(excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski


06 February, 2016

Nieskończoność mnożona przez wieczność (Eng. Infinity multiplied by eternity)


ciemne tajemnice istnień
wypijesz z moich ust

i na moim ramieniu
wyliczysz
ile jest nieskończoność mnożona przez wieczność

---
the dark mysteries of being
from my lips you will drink

and on my shoulder
you will calculate
what infinity multiplied by eternity is


---
inspired by the poetry of H. Poświatowska(excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski

11 January, 2016

Stałam naga naprzeciw wielkiego lustra (Eng. I stood naked at front of a great mirror)
---
widziałam się jak gdyby poprzez szkło w twoich oczach
patrzących na mnie czułam twoje ręce na ciepłej napiętej skórze
moich ud i posłuszna twojemu rozkazowi stałam naga naprzeciw
wielkiego lustra. a potem zasłoniłam oczy twoje żeby nie widzieć i
nie czuć samotności mojego rozkwitłego tobą ciała.

---
I saw myself in your eyes as if through glass
looking at me I felt your hands on the warm taut skin
of my thighs and obedient to your order I stood naked at front of a 
great mirror. and then I covered your eyes so as not to see and not
to feel the solitude of my body blossoming with you.
---
"Mirror" by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski