11 January, 2016

Stałam naga naprzeciw wielkiego lustra (Eng. I stood naked at front of a great mirror)
---
widziałam się jak gdyby poprzez szkło w twoich oczach
patrzących na mnie czułam twoje ręce na ciepłej napiętej skórze
moich ud i posłuszna twojemu rozkazowi stałam naga naprzeciw
wielkiego lustra. a potem zasłoniłam oczy twoje żeby nie widzieć i
nie czuć samotności mojego rozkwitłego tobą ciała.

---
I saw myself in your eyes as if through glass
looking at me I felt your hands on the warm taut skin
of my thighs and obedient to your order I stood naked at front of a 
great mirror. and then I covered your eyes so as not to see and not
to feel the solitude of my body blossoming with you.
---
"Mirror" by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski