07 February, 2019

“W rytmie mojej tańczącej krwi” (Eng. In The Rhythm Of My Dancing Blood)


---

do mnie przyjdziesz
przygryzłszy wargi
gdy już spłoniesz
w zielonym ogniu książek

moje ręce
przytulą cię
okrytego
kurzem dróg których nie przeszedłeś

ciemne tajemnice istnień
wypijesz z moich ust

i na moim ramieniu
wyliczysz
ile jest nieskończoność mnożona przez wieczność

liczydłem znakomitym
będą niepoliczone włosy

piersi - złote połowy
ziemi która jest twoim domem

i ulice wszechświatów
po których idziesz lekko
moje nogi przed tobą

tak będziesz zgarniał wiedzę
nieprzebraną zamkniętą
w rytmie mojej tańczącej krwi

---

to me you will come
biting lips
when at last you burn up
in the green flame of books

my hands
will embrace you
covered
by the dust of the roads you have not traveled

the dark mysteries of being
from my lips you will drink

and on my shoulder
you will calculate
what infinity multiplied by eternity is

a most excellent abacus
will be my hair uncounted

my breasts - golden hemispheres
of earth which is your home

and the streets of the universes
upon which you tread so lightly
my legs before you

thus you will gather knowledge
unsifted closed
in the rhythm of my dancing blood

---

"Through a Smile" by H. Poświatowska
English translation by Marek Lugowski