22 June, 2015

Jej skóra ma kolor zwiędłych liści umierających żółto (Eng. Her skin has the color of wilted leaves dying in yellow)
---

Palce ma chłodne zgięte-
ostre paznokcie.
Dotyk jej szeleści smaga -
skóra pachnie miodem
i kolor ma zwiędłych liści
umierających żółto.  


---

She has cool fingers bent - 
sharp fingernails.
Her touch rustles and flogs -
 her skin smells of honey
and has the color of wilted leaves
dying in yellow.


---

inspired by the poem "In the Low Sun" by H. Poświatowska (excerpt) 
translation by Marek Lugowski

05 June, 2015

Moja twarz jest pełna pamięci dotyku (Eng. My face is full of the memory of touch)

---

moja twarz jest coraz bardziej
księżycem który zachodzi

pokryta siatką wyżłobień
jak grecka waza
wydobyta z ziemi

pełna pamięci dotyku
rąk i ust które od dawna już są prochem

w tej chwili
nadaje się tylko na muzealną półkę

zbyt krucha
i zbyt cenna
aby używać jej na co dzień


---


my face is more and more
a moon that wanes

covered by a net of crevices
like a Grecian urn
dug up from the earth

full of the memory of touch
of hands and lips turned to dust so long ago

right now
it is fit only for a museum shelf

too fragile
and too precious
for everyday use


---


inspired by poetry by Halina Poświatowska 
translation by Marek Lugowski