21 May, 2015

Jeszcze głos twój usłyszeć chcę, zapachem się zaciągnąć (Eng. I still want to hear your voice, to breathe in your scent) II

---

jeszcze głos twój usłyszeć chcę
zapachem się zaciągnąć
pojąć cię raz i na zawsze wszystkimi zmysłami
i nigdy nie zrozumieć i ciągle na nowo
dochodzić prawdy pocałunkami


---


I still want to hear your voice
to breathe in your scent
to apprehend you once and for all with all my senses
and to never understand and to always arrive anew
at the truth with my kisses


---


inspired by poetry by Halina Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

Moje ciało jest jak bezpański pies (Eng. My body is like a stray dog)

---

moje ciało jest jak bezpański pies
jeśli skradnie kość pieszczoty to chyba słońcu
ludzie potem mówią - liryka miłosna
a to włókna czerwone samotności

śmietniki uczuć - nawet tym zazdrości
prostytutkę z żołnierzem ominie na palcach
uśmiechnie się do płotem przemykającej kotki
szepnie dobranoc ptakom przywartym do muru

i tak błądząc doczeka wysokiego świtu
bezpańskie - coraz bardziej sobie niepotrzebne
coraz mniej umiejące i rozumiejące
coraz bardziej zdumione...


---

my body is like a stray dog
if it steals the bone of caress then likely from the sun
later people will say -- this is love poetry
but these are really the red fibers of solitude

dumpsters for emotions -- it is envious even of them
it will tiptoe around a prostitute with a soldier
it will smile to a she-cat streaking under a fence
it will whisper goodnight to the birds huddled by a wall

and losing its way like so it will await the steep dawn
stray -- increasingly of no need to itself
less and less knowing and understanding
more and more astonished...

---

inspired by poetry by Halina Poświatowska 
translation by Marek Lugowski

Jeszcze głos twój usłyszeć chcę, zapachem się zaciągnąć (Eng. I still want to hear your voice, to breathe in your scent)

---

jeszcze głos twój usłyszeć chcę
zapachem się zaciągnąć
pojąć cię raz i na zawsze wszystkimi zmysłami
i nigdy nie zrozumieć i ciągle na nowo
dochodzić prawdy pocałunkami


---


I still want to hear your voice
to breathe in your scent
to apprehend you once and for all with all my senses
and to never understand and to always arrive anew
at the truth with my kisses


---


inspired by poetry by Halina Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski