23 April, 2016

Twoje imię przypomina sierść kota (Eng. Your name is reminiscent of a cat's fur)
---

Twoje imię wypisane nisko
przypomina sierść kota
i przeciąga się podłużnie,
gdy je wymawiam.
Chciałabym cię dotknąć tak,
jak dotykam twojego imienia.


---


Your name written low
is reminiscent of a cat's fur
and it stretches, long,
when I pronounce it.
I would like to touch you
like I touch your name. 


---
inspired by the poem "Taki list" (A Letter of Sorts)
of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

21 April, 2016

Krzesło pamięcią sięgało lasu (Eng. The chair reached with memory to the forest)

---


krzesło
pamięcią sięgało lasu
pokolenia cierpliwych buków
nabrzmiewały w pniu
rosły
pokolenia liści
bezszelestnie
kładły się na ziemi
cieniutką smużką koloru
czerw serca


---


the chair
it reached with memory to the forest
the generations of patient beech
would swell in the bole
there grew
the generations of leaves
without a rustle
they would lie down on the ground
in a thin smudge of hue
the maggot of heart


---
inspired by the poem "Śmierć Jesienina" (Yesenin's Death)
of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski


06 April, 2016

Najlżejszy z pocałunków-śmierć (Eng. The Lightest of Kisses-Death)Zamknij oczy

położę palce
na opornych powiekach
zaśnij
tak wiatr
pieści
nieruchome drzewa
oczekujące głucho
najlżejszego z pocałunków
śmierci

---

Close your eyes
I will lay my fingers
on your stubborn eyelids
sleep
this is how the wind
caresses
the still trees
awaiting in silence
the lightest of kisses
death

---
inspired by the poetry of H. Poświatowska 
English translation by Marek Lugowski


Azylum (Eng. The Asylum)
---

tutaj czas zakrzepł
jak krew w żyłach umarłego

---


here time has congealed
like the blood in the veins of a dead man


---
inspired by the poem "The Asylum" by H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski