29 September, 2015

Moje nogi-królestwo gam i kolorów (Eng. My legs- a kingdom of gamuts and colors)---

Łagodny zarys nogi
pod wąską opięta spódnicą.
Unoszę.
Moje nogi.
Królestwo gam i kolorów.


---

A gentle line of leg
under a slender tight skirt.
I raise.
My legs.
A kingdom of gamuts and colors.


---
inspired by the poem "The Moment" by H. Poświatowska (excerpt) 
translation by Marek Lugowski

26 September, 2015

Pod tańcem złotych lamp (Eng. Underneath the dance of the golden lamps) II---

Pod tańcem
złotych lamp
fruwają nisko
proste anioły pragnień (...) 


---

Underneath the dance
of the golden lamps
the simple angels of desires
fly low (...)


---
inspired by the poetry by H. Poświatowska (excerpt) 
translation by Marek Lugowski

21 September, 2015

Nie rzuca się kobiet, bo płaczą (Eng. One does not leave women because when left they cry)---

nie rzuca się kobiet
bo płaczą
w rogu wszechświata zwinięte
gwiazdom chłodnego blasku zazdroszczą


---

one does not leave women
because when left they cry
bundled in a corner of the universe
they envy the stars their cool shine


---

inspired by the poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski


10 September, 2015

O czym szepczą moje stopy (Eng. Of what do my feet whisper)---

Gdy tak leżą bezczynnie
lewa zwrócona ku prawej,
prawa ku lewej,
o czym szepczą moje stopy
w nie kończące się
zimowe wieczory.  
...
Bezwładnie
tak leżące
myślą o ziemi,
ciągle o ziemi. 


---


When they idly lie about,
 the left facing the right,
the right facing the left,
 of what do my feet whisper
during the neverending
winter evenings.  
...
Inertly
they rest
thinking of earth,
of earth all the time.


---

inspired by the poem "Overheard"

by H. Poświatowska (excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski