30 December, 2017

"Nie pytaj jak mi na imię" (Eng. Do Not Ask My Name)


---

i nie pytaj
jak mi na imię
ja sama nie wiem
szukam
szukam mojego imienia
i wiem że jeśli je posłyszę
to przyjdę
choćby z dna piekieł
uklęknę przed tobą
i w twoje ręce
moją głowę umęczoną złożę
---
and do not ask
my name
I myself do not know
I am questing
I am questing my name
and I know that when I hear it
I will come
even from the depths of hell
I will kneel before you
and in your hands
my tortured head I will lodge
---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

24 November, 2017

"Aksamit mojej sukni" (Eng. The Velvet of My Dress)---
aksamit mojej sukni
podpełza
pod twój sen

---
the velvet of my dress
creeps up
under your dream

---
inspired by the poem 'The Sleeping Rhinoceros'
of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

04 October, 2017

"Szukam cię w miękkim futrze kota" (Eng. I Look For You in the Cat's Soft Fur)
---
szukam cię w miękkim futrze kota
w kroplach deszczu
w sztachetach
opieram się o dobry płot
i zasnuta słońcem
-- mucha w sieci pajęczej --
czekam...
---
I look for you in the cat's soft fur
in rain drops
in fence planks
I lean against a good fence
and sun-spun
-- a fly in a spider's web --
I wait...
---
poetry by H. Poświatowska
English translation by M. Lugowski

25 July, 2017

"Tak właśnie umiera się na kwiat" (Eng. This Is How One Dies Upon a Flower)---

możliwości mamy ogromne
na przykład: moje wnętrzności
o których nic nie wiem
mogą się splątać w hesperyjską różę
o ostrych kolcach
róża może wyróść
aż ponad przełyk
zatkać
otwór tchawicy wąski

i nagle
płuca pełne drobnych kłujących bólów
i powietrze trzepocące bezradnie
po przeciwnej stronie ulicy
ani podbiec ani go dosięgnąć
sygnał czerwony w oczach
strach jak milicjant na rogu

tak właśnie umiera się na kwiat
o którym
mówię
można nic nie wiedzieć


---

our possibilities are huge
for example:  my innards
of which I know nothing
could knot into a Hesperidean rose
of sharp thorns
a rose could grow
way past the gullet
plug up
the windpipe's slim hole

and suddenly
the lungs full of tiny sharp aches
and the air fluttering helplessly
across the street
ungettable unreachable
in the eyes a red signal
fear like a policeman on the corner

this is how one dies upon a flower
of which
I say
one might know nothing---
inspired by the poetry of H. Poświatowska 
English translation by Marek Lugowski

17 July, 2017

"Zapięta na guzik tęsknota" (Eng. The buttoned longing)--druga interpretacja


---
uszyta ze słów
zapięta na guzik
tęsknota -- przywarła ciasno
i teraz sprawdzam
pory dnia
odwracam rano
żeby spojrzeć w twoje oczy otwarte


---
woven from words
buttoned
the longing -- holds fast
and now I inspect
the times of day
I turn the morning over
so as to look into your open eyes
---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski


27 June, 2017

"O pragnieniu moim odnawiającym się jak księżyc" (Eng. Of My Desire Renewing Itself Like the Moon)
---

nie wiem co kocham bardziej
ciebie czy tęsknotę za tobą
czy pocałunki czy pragnienie pocałunków
pewne zaspokojenia
myślałam że już nigdy nie będę pisać wierszy
a teraz serce moje wezbrało miłością jak rzeka
i wystąpiło z brzegów-- jak rzeka
i bystry potok porywa słowa
unosi słowa
i wszystkie mówią o mojej miłości
o mojej tęsknocie
o pragnieniu moim odnawiającym się jak księżyc
gasnącym w słońcu twojego spojrzenia


---
I don't know what I love more
you or the longing after you
the kisses or the desire of kisses
certain gratifications
I thought that I would never again write poems
and now my body has swelled up like a river
and stepped out of its banks -- like a river
and a quick stream snatches away the words
carries off the words
and they all speak of my love
of my longing
of my desire renewing itself like the moon
dimming in the sun of your glance

---
inspired by the poetry of H. Poświatowska 
English translation by Marek Lugowski

19 June, 2017

W roztańczonej krwi (Eng. In The Wildly Dancing Blood) post II


mam ciebie w roztańczonej krwi
w zębach
nitkami nerwów związanych w supeł
czuję -- złotą namiętność twojego ciała

---
I have you in the wildly dancing blood
in teeth
with threads of nerves sewn in a knot
I feel -- the golden desire of your body

---

inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

16 June, 2017

"W abstrakcji, którą nazwano czas" (Eng. Within the Abstraction Named Time)
w abstrakcji którą nazwano czas -

bładzę
gubię się
i błądzę


---
within the abstraction named time -

I wander
I get lost
and wander


---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

12 June, 2017

W roztańczonej krwi (Eng. In The Wildly Dancing Blood)mam ciebie w roztańczonej krwi
w zębach
nitkami nerwów związanych w supeł
czuję -- złotą namiętność twojego ciała

---
I have you in the wildly dancing blood
in teeth
with threads of nerves sewn in a knot
I feel -- the golden desire of your body

---

inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

11 June, 2017

Tak lekko ubyć z zapachu, z barwy (Eng. So easy to take leave from the scent, from the hue)


tak lekko
ubyć z zapachu
z barwy
po prostu
pod głowę ramię
i zasnąć

---
so easy
to take leave from the scent
from the hue
simply
to tuck a hand under one's head
and fall asleep
---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

08 June, 2017

Moje piersi-ziemia spragniona wieczornego dżdżu (Eng. My Breasts-Earth Thirsting For The Evening Drizzle)---
zmierzch zarzucił
fioletową chustkę
na dzień bez ciebie
jak na nagość
pod nią
pulsują
moje piersi
ziemia
spragniona wieczornego dżdżu

---
the dusk has thrown
a purple scarf
upon a day without you
like upon nakedness
underneath it
my breasts throb
earth
thirsting for the evening drizzle


---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

04 June, 2017

Cisza korzenia ( Eng. The Silence of Root)---
dorozumiewać
podchodzić
obserwować ciszę korzenia
zajadłą walkę korzenia
drżenie
pragnienie
ciężar

---

to catch on
to come close
to watch the silence of root
the fierce battle of root
a tremor
a desire
a heft

---
inspired by the poem "Yesenin's Death" of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by M. Lugowski

24 February, 2017

"Dla ciebie jest moich kolan miękkość" (Eng. For You Is My Knees' Softness)---
ponieważ jesteś piękny
dla ciebie jest moich kolan
miękkość

aksamit mojej sukni
podpełza
pod twój sen

ponad uśpionym
świecę
sierpniowym firmamentem

i gwiazdy oczu moich
spadają
w białą sierść

---
because you are gorgeous
for you is my knees'
softness

the velvet of my dress
creeps up
under your dream

above the one hushed to sleep
I shine
an August sky

and the stars of my eyes
are falling
into the coat of white

---
inspired by the poem "The Sleeping Rhinoceros" of H. Poświatowska
English translation by Marek Lugowski

26 January, 2017

"W miłość czarną owinięte szczelnie" (Eng. Tightly Wrapped In Black Love)


---
nie rzuca się kobiet
pożądaniem ścięte
jak lodem
usta cisną do brunatnego pnia

i nawet księżyc
może je zagarnąć
białą ręką z fosforu
tak powolne
w miłość czarną
owinięte szczelnie
cyprysem kwietniowym rosną
na grobie

---
one does not leave women
crystallized by desire
as if by ice
they crowd their mouths to a brown tree trunk

and even the moon
can gather them
with its white phosphorescent hand
so sluggish they
tightly wrapped
in black love
they grow as an April cypress
on a grave

---
Halina Poswiatowska (excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski