19 June, 2017

W roztańczonej krwi (Eng. In The Wildly Dancing Blood) post II


mam ciebie w roztańczonej krwi
w zębach
nitkami nerwów związanych w supeł
czuję -- złotą namiętność twojego ciała

---
I have you in the wildly dancing blood
in teeth
with threads of nerves sewn in a knot
I feel -- the golden desire of your body

---

inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

16 June, 2017

"W abstrakcji, którą nazwano czas" (Eng. Within the Abstraction Named Time)
w abstrakcji którą nazwano czas -

bładzę
gubię się
i błądzę


---
within the abstraction named time -

I wander
I get lost
and wander


---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

12 June, 2017

W roztańczonej krwi (Eng. In The Wildly Dancing Blood)mam ciebie w roztańczonej krwi
w zębach
nitkami nerwów związanych w supeł
czuję -- złotą namiętność twojego ciała

---
I have you in the wildly dancing blood
in teeth
with threads of nerves sewn in a knot
I feel -- the golden desire of your body

---

inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

11 June, 2017

Tak lekko ubyć z zapachu, z barwy (Eng. So easy to take leave from the scent, from the hue)


tak lekko
ubyć z zapachu
z barwy
po prostu
pod głowę ramię
i zasnąć

---
so easy
to take leave from the scent
from the hue
simply
to tuck a hand under one's head
and fall asleep
---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

08 June, 2017

Moje piersi-ziemia spragniona wieczornego dżdżu (Eng. My Breasts-Earth Thirsting For The Evening Drizzle)---
zmierzch zarzucił
fioletową chustkę
na dzień bez ciebie
jak na nagość
pod nią
pulsują
moje piersi
ziemia
spragniona wieczornego dżdżu

---
the dusk has thrown
a purple scarf
upon a day without you
like upon nakedness
underneath it
my breasts throb
earth
thirsting for the evening drizzle


---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

04 June, 2017

Cisza korzenia ( Eng. The Silence of Root)---
dorozumiewać
podchodzić
obserwować ciszę korzenia
zajadłą walkę korzenia
drżenie
pragnienie
ciężar

---

to catch on
to come close
to watch the silence of root
the fierce battle of root
a tremor
a desire
a heft

---
inspired by the poem "Yesenin's Death" of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by M. Lugowski

24 February, 2017

"Dla ciebie jest moich kolan miękkość" (Eng. For You Is My Knees' Softness)---
ponieważ jesteś piękny
dla ciebie jest moich kolan
miękkość

aksamit mojej sukni
podpełza
pod twój sen

ponad uśpionym
świecę
sierpniowym firmamentem

i gwiazdy oczu moich
spadają
w białą sierść

---
because you are gorgeous
for you is my knees'
softness

the velvet of my dress
creeps up
under your dream

above the one hushed to sleep
I shine
an August sky

and the stars of my eyes
are falling
into the coat of white

---
inspired by the poem "The Sleeping Rhinoceros" of H. Poświatowska
English translation by Marek Lugowski

26 January, 2017

"W miłość czarną owinięte szczelnie" (Eng. Tightly Wrapped In Black Love)


---
nie rzuca się kobiet
pożądaniem ścięte
jak lodem
usta cisną do brunatnego pnia

i nawet księżyc
może je zagarnąć
białą ręką z fosforu
tak powolne
w miłość czarną
owinięte szczelnie
cyprysem kwietniowym rosną
na grobie

---
one does not leave women
crystallized by desire
as if by ice
they crowd their mouths to a brown tree trunk

and even the moon
can gather them
with its white phosphorescent hand
so sluggish they
tightly wrapped
in black love
they grow as an April cypress
on a grave

---
Halina Poswiatowska (excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski