24 February, 2017

"Dla ciebie jest moich kolan miękkość" (Eng. For You Is My Knees' Softness)---
ponieważ jesteś piękny
dla ciebie jest moich kolan
miękkość

aksamit mojej sukni
podpełza
pod twój sen

ponad uśpionym
świecę
sierpniowym firmamentem

i gwiazdy oczu moich
spadają
w białą sierść

---
because you are gorgeous
for you is my knees'
softness

the velvet of my dress
creeps up
under your dream

above the one hushed to sleep
I shine
an August sky

and the stars of my eyes
are falling
into the coat of white

---
inspired by the poem "The Sleeping Rhinoceros" of H. Poświatowska
English translation by Marek Lugowski

26 January, 2017

"W miłość czarną owinięte szczelnie" (Eng. Tightly Wrapped In Black Love)


---
nie rzuca się kobiet
pożądaniem ścięte
jak lodem
usta cisną do brunatnego pnia

i nawet księżyc
może je zagarnąć
białą ręką z fosforu
tak powolne
w miłość czarną
owinięte szczelnie
cyprysem kwietniowym rosną
na grobie

---
one does not leave women
crystallized by desire
as if by ice
they crowd their mouths to a brown tree trunk

and even the moon
can gather them
with its white phosphorescent hand
so sluggish they
tightly wrapped
in black love
they grow as an April cypress
on a grave

---
Halina Poswiatowska (excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski