04 June, 2017

Cisza korzenia ( Eng. The Silence of Root)---
dorozumiewać
podchodzić
obserwować ciszę korzenia
zajadłą walkę korzenia
drżenie
pragnienie
ciężar

---

to catch on
to come close
to watch the silence of root
the fierce battle of root
a tremor
a desire
a heft

---
inspired by the poem "Yesenin's Death" of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by M. Lugowski

No comments :

Post a Comment