29 December, 2015

Umarłe włosy nie tańczą (Eng. Dead hair cannot dance)—-
umarłe włosy nie tańczą
nie sprzeczają się z wiatrem
nie opadają na zmarznięte uszy
nie wabią palców ani ptaków
—-
dead hair cannot dance
cannot argue with the breeze
cannot fall on frozen ears
cannot woo fingers or birds
—-
poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

26 December, 2015

Miłość jest słowem, mózg - metalową skrzynką (Eng. Love is a word, the brain - a metal box)
---

miłość jest słowem
mózg - metalową skrzynką
nakręcaną codziennie
srebrnym kluczem ułudy

ciekawości by wiedzieć
pragnienia aby znać
pożądania aby błyszczeć
uporu aby istnieć


---

love is a word
the brain - a metal box
wound up daily
with a silver key of delusion

a curiosity for knowing
a desire for sensing
a lust for shining
a stubbornness for being

---


inspired by poetry by Halina Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

04 December, 2015

Kiedyś przyjdzie wielkie zaspokojenie głodu (Eng. Someday there will come a great satiation of hunger)
--
kiedyś przyjdzie wielkie pogodzenie
z półką na książki
z obrazem
(światło elektryczne -- maleńki cud wyobraźni)

kiedyś przyjdzie wielkie zaspokojenie
głodu rąk i nóg
(moje stopy jeszcze ciągle bezczynne
po kostki zanurzone w filozofii)

i będzie cisza tak wielka
jak gdyby we wszystkich orkiestrach
umarły bębny
na anewryzm gwałtownego serca
---

someday there will come a great reconciliation
with the bookshelf
with the painting
(electric light -- a tiny miracle of imagination)

someday a great satiation will arrive
of the hunger of hands and legs
(my feet are still idle
immersed to the ankles in philosophy)

and there will be a silence as great
as if in all the orchestras
the drums had died
of an aneurysm of a torrid heart

---
inspired by the poetry by H. Poświatowska 
English translation by Marek Lugowski