04 December, 2015

Kiedyś przyjdzie wielkie zaspokojenie głodu (Eng. Someday there will come a great satiation of hunger)
--
kiedyś przyjdzie wielkie pogodzenie
z półką na książki
z obrazem
(światło elektryczne -- maleńki cud wyobraźni)

kiedyś przyjdzie wielkie zaspokojenie
głodu rąk i nóg
(moje stopy jeszcze ciągle bezczynne
po kostki zanurzone w filozofii)

i będzie cisza tak wielka
jak gdyby we wszystkich orkiestrach
umarły bębny
na anewryzm gwałtownego serca
---

someday there will come a great reconciliation
with the bookshelf
with the painting
(electric light -- a tiny miracle of imagination)

someday a great satiation will arrive
of the hunger of hands and legs
(my feet are still idle
immersed to the ankles in philosophy)

and there will be a silence as great
as if in all the orchestras
the drums had died
of an aneurysm of a torrid heart

---
inspired by the poetry by H. Poświatowska 
English translation by Marek Lugowski

No comments :

Post a Comment