29 December, 2015

Umarłe włosy nie tańczą (Eng. Dead hair cannot dance)—-
umarłe włosy nie tańczą
nie sprzeczają się z wiatrem
nie opadają na zmarznięte uszy
nie wabią palców ani ptaków
—-
dead hair cannot dance
cannot argue with the breeze
cannot fall on frozen ears
cannot woo fingers or birds
—-
poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

No comments :

Post a Comment