25 March, 2016

Chcę cię nakarmić sobą (Eng. I want to feed you with myself)

---

chcę cię nakarmić sobą
dotknij ustami
wypukłego brzegu ziemi
niech cię upije
bolesna świadomość wieczności


---


I want to feed you with myself
put your mouth
to the ground's convex edge
let me make you drink
eternity's painful awareness


---
inspired by the poetry of H. Poświatowska(excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski


22 March, 2016

Ja ci zatańczę pośród słów i motyli (Eng. I will dance for you among words and among butterflies)

---

kochanie
ja ci zatańczę
pośród słów i motyli
ja pozbieram z osowiałych drzew błyski
i asfalt posrebrzony księżycem
i deszczem
w ręce
jak dziecinną zabawkę do ust


---

darling
I will dance for you
among words and among butterflies
I will pick glints from sad trees
and tarmac silvered by the moon
and by the rain
into my hands
like a child's toy raised to mouth

--- 
inspired by the poetry of H. Poświatowska(excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski