02 November, 2016

Bezgłose jak rozpięty na strunie krzyk (Eng. Voiceless Like a Scream Tent-Pitched On a Steel String)
---
z czołem opartym
bezgłose
jak rozpięty na strunie krzyk
łapczywie chwytamy oddech
liczymy raz... dwa... trzy...

świat ma tylko dwa piętra
tyko dwa
nieduże
z krążącymi gwiazdami świat
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
dlaczego tak trudno umrzeć?

---

with foreheads leaning
voiceless
like a scream tent-pitched on a steel string
we greedily catch our breath
counting one... two... three...

the world is just two stories tall
just two
pretty tiny
a world with stars circling
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
why is dying so hard?

---
inspired by the poem "Dissonance" of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski