01 June, 2019

"Moja twarz jest coraz bardziej księżycem, który zachodzi" (Eng. My Face Is More And More a Moon That Wanes)


---

moja twarz jest coraz bardziej
księżycem który zachodzi

pokryta siatką wyżłobień
jak grecka waza
wydobyta z ziemi

pełna pamięci dotyku
rąk i ust które od dawna już są prochem

w tej chwili
nadaje się tylko na muzealną półkę

zbyt krucha
i zbyt cenna
aby używać jej na co dzień

---

my face is more and more
a moon that wanes

covered by a net of crevices
like a grecian urn
dug up from the earth

full of the memory of touch
of hands and lips turned to dust so long ago

right now
it is fit only for a museum shelf

too fragile
and too precious
for everyday use 

---

poetry by Halina Poświatowska
translation by Marek Lugowski

15 May, 2019

"Dlaczego moja głowa ma kształt kwiatu", 2019 (Eng. Why Is My Head the Shape Of a Flower)
---
więc pogrzebałam moją miłość w głowie
i pytali ludzie
dlaczego moja głowa ma kształt kwiatu
i dlaczego moje oczy świecą jak dwie gwiazdy
i dlaczego moje wargi czerwieńsze są niż świt 

---

so I buried my love in my head
and the people asked
why is my head the shape of a flower
and why do my eyes shine like two stars
and why are my lips redder than dawn 

---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

07 February, 2019

“W rytmie mojej tańczącej krwi” (Eng. In The Rhythm Of My Dancing Blood)


---

do mnie przyjdziesz
przygryzłszy wargi
gdy już spłoniesz
w zielonym ogniu książek

moje ręce
przytulą cię
okrytego
kurzem dróg których nie przeszedłeś

ciemne tajemnice istnień
wypijesz z moich ust

i na moim ramieniu
wyliczysz
ile jest nieskończoność mnożona przez wieczność

liczydłem znakomitym
będą niepoliczone włosy

piersi - złote połowy
ziemi która jest twoim domem

i ulice wszechświatów
po których idziesz lekko
moje nogi przed tobą

tak będziesz zgarniał wiedzę
nieprzebraną zamkniętą
w rytmie mojej tańczącej krwi

---

to me you will come
biting lips
when at last you burn up
in the green flame of books

my hands
will embrace you
covered
by the dust of the roads you have not traveled

the dark mysteries of being
from my lips you will drink

and on my shoulder
you will calculate
what infinity multiplied by eternity is

a most excellent abacus
will be my hair uncounted

my breasts - golden hemispheres
of earth which is your home

and the streets of the universes
upon which you tread so lightly
my legs before you

thus you will gather knowledge
unsifted closed
in the rhythm of my dancing blood

---

"Through a Smile" by H. Poświatowska
English translation by Marek Lugowski