06 May, 2018

Świat jest taki ładny po drugiej stronie zamkniętych okien (Eng. The World Is So Pretty On The Other Side Of a Window Shut)to bezsilność uszminkowała świat
do fotografii
śnieg upudrował kiełki konwalii
i drzewa mają wygięte rzęsy
prześwietlone okrągłym księżycem
-- świat jest taki ładny --
na ulicy
długi cień latarni
wplątał się w deski płotu
milczącego podłużnie
w bramie -- na przekór
skrzypiącym krokom
kwitną pocałunki
słyszysz -- dzwonią
jak drzemiące główki konwalii
-- świat jest taki ładny --
po drugiej stronie
zamkniętych okien

---

it was impotency which lipsticked the world
for the photograph
the snow face-powdered the lily of the valley shoots
and the trees have curving lashes
x-rayed by the round moon
-- the world is so pretty --
on the street
a long shadow of a street light
snuck its way into the pickets of a fence
which keeps mum all down the line
in the tenement gate -- contrary
to the squeaky footsteps
kisses bloom
can you hear them -- they are chiming
like the little sleepyheads of the lily of the valley
-- the world is so pretty --
on the other side
of a window shut

---
inspired by the poem 'The World Is Pretty' of H. Poświatowska 
English translation by Marek Lugowski