30 October, 2015

Ciemne tajemnice istnień wypijesz z moich ust (Eng. You will drink the dark mysteries of beings from my lips)
ciemne tajemnice istnień
wypijesz z moich ust

i na moim ramieniu
wyliczysz
ile jest nieskończoność mnożona przez wieczność

liczydłem znakomitym
będą niepoliczone włosy

---


the dark mysteries of being
from my lips you will drink

and on my shoulder
you will calculate
what infinity multiplied by eternity is

a most excellent abacus
will be my hair uncounted


---
inspired by the poetry by H. Poświatowska(excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski

18 October, 2015

Barwa kwiatu umiera (Eng. The flower's hue dies)


---

Barwa kwiatu gaśnie
i przeradza się w owoc mniej piękny
ale potrzebny twoim palcom
które lekko dotykają ciepłej nagrzanej skóry.
Barwa kwiatu umiera...  


---

The flower's hue flames out
turning into fruit less beautiful
but needed by your fingers
as they faintly touch its warm heated skin.
The flower's hue dies...  


---
inspired by the poetry by H. Poświatowska(excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski

16 October, 2015

Ekshibicjonizm drzewa (Eng. The exhibitionism of a tree)

---

dlaczego nie drzewem
drzewo o krwioobiegu złotym
tak samo pnie się wzwyż
zachłannie rośnie
dojrzewa
w skupieniu
w nagrzane słońcem południe
rodzi
jesienią
odrzuca pamięć lata
porywczym rękom wiatru
oddając liści sierść
ekshibicjonizm drzewa
i doskonała pod moim łokciem
kiedy piszę -śmierć---

why not as a tree
a tree with its golden bloodstream
scales the heights just the same
grows greedily
matures
while concentrating itself
in the sun-warmed noon
bears progeny
in the fall
casting away the remembrance of summer
giving away to the grabbing hands of wind
its coat of leaves
the exhibitionism of a tree
and under my elbow its perfect
whenever I write - death---
inspired by the poetry by H. Poświatowska 
translated from the Polish by Marek Lugowski

10 October, 2015

W odrapanym oknie ziemskiej ulicy (Eng. In a shabby window of an earthly street)

---

noc jak ściana
za nimi
wszechświat z obojętnymi
oczyma gwiazd
i tylko oni - samotni
w odrapanym oknie
ziemskiej ulicy


---

night like a wall
behind them
the universe with indifferent
stars for eyes
and only these two -alone
in a shabby window
of an earthly street


---
inspired by the poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski

08 October, 2015

To z powodu kwiatów, które nie rozkwitły (Eng. It was on account of the flowers which did not blossom)

---

to z powodu kwiatów
kochanka mojego wyprawiłam na biegun południowy
a gdy go wyprawiłam stwardniały mi usta
i już nie mogłam się napić z czystego źródła
choć pochyliłam bardzo nisko głowę
to z powodu kwiatów
które nie rozkwitły

z powodu gołębi
którym skrzydła od nagłej wiedzy ściemniały tak bardzo
że zamiast złote w słońcu
były czarne
jak noc bez gwiazd
ślepa od urodzenia
z powodu gołębi
mój kochanek postradał palce u rąk a potem dłonie

i już nie miał czym pieścić

w moim domu owiniętym wokół gałęzi drzewa
rozchwianym na wietrze -- czekam
i wypatruję
jak gdyby stamtąd mógł powrócić jeszcze
i w nieobecnych dłoniach przynieść
słoneczny rozkwit kwiatów i gołębi

czekam i wypatruję


---

it was on account of the flowers
that I sent off my lover to the South Pole
and after I sent him off my lips hardened
and I could no longer drink from a clear spring
although I bent my head very low
it was on account of the flowers
which did not blossom

it was on account of the doves
with feathers that from sudden knowledge dimmed so much
that instead of being golden in the sun's gleam
were black
just like a starless night
blind from birth
it was on account of the doves
that my lover first lost his fingers and then hands

and no longer had anything to caress with

in my house wrapped around with tree branches
swayed by the wind -- I wait
I gaze
as if he might come back from there yet
and in absent hands bring
the sunny blossom of flowers and doves

I wait and gaze

---
inspired by the poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski