10 October, 2015

W odrapanym oknie ziemskiej ulicy (Eng. In a shabby window of an earthly street)

---

noc jak ściana
za nimi
wszechświat z obojętnymi
oczyma gwiazd
i tylko oni - samotni
w odrapanym oknie
ziemskiej ulicy


---

night like a wall
behind them
the universe with indifferent
stars for eyes
and only these two -alone
in a shabby window
of an earthly street


---
inspired by the poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translated from the Polish by Marek Lugowski

No comments :

Post a Comment