29 July, 2015

Pod tańcem złotych lamp (Eng. Underneath the dance of the golden lamps)


---

Pod tańcem
złotych lamp
fruwają nisko
proste anioły pragnień (...) 


---

Underneath the dance
of the golden lamps
the simple angels of desires
fly low (...)


---
inspired by the poetry by H. Poświatowska (excerpt) 
translation by Marek Lugowski