09 July, 2018

"Doskonałe puste ciało-kobieta" (Eng. This Perfect Empty Body-a Woman) / druga interpretacja


—-
zarżnięta
zastygnę w kształt niepowtarzalny
tym kształtem będę wabić
bezwładnymi ramionami
obiecywać rozkosz aż do dna niczego
dawać — oddawać
i będę tym doskonałym pustym ciałem
kobietą
—-
slaughtered
I will congeal into a unique shape
in this shape I will entice
with disabled arms
promising pleasure until nothingness dawns
giving — giving away
I will be this perfect empty body
a woman
—-
inspired by the poem "Long Live the Senses" of Halina Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski 

22 June, 2018

"Ziemia tańczy pode mną" (Eng.The Earth Dances Under Me)


---

delikatnie niosę moje serce
jak obciętą głowę świętego Jana
ziemia tańczy pode mną

---

I carry my heart gingerly
like the cut-off head of St. John
the earth dances under me

---
inspired by the poetry of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

09 June, 2018

"Świat ma tylko dwa piętra" (Eng. The World Is Just Two Stories Tall) -druga interpretacja (Eng. second interpretation)---

świat jest taki mały
świat ma tylko dwa piętra
na wyższym jesteś tylko ty
oddychasz ciężko
obok stoi wieczność
ciemna

mozolnie po schodach
idę w długiej koszuli
ocieram usta
ciepłą wilgotną ręką
zakrywam usta
za mną
idzie wieczność
obydwie
stajemy pod twoimi drzwiami

z czołem opartym
bezgłose
jak rozpięty na strunie krzyk
łapczywie chwytamy oddech
liczymy raz... dwa... trzy...

świat ma tylko dwa piętra
tyko dwa
nieduże
z krążącymi gwiazdami świat
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
dlaczego tak trudno umrzeć?---

the world is so small
the world is just two stories tall
you are on the upper one
you breathe heavily
nearby stands eternity
dark

I take the steps laboriously
walking in a long shirt
I wipe off my mouth
with a warm damp hand
I cover my mouth
behind me
walks eternity
we both
pause at your door

with foreheads leaning
voiceless
like a scream tent-pitched on a steel string
we greedily catch our breath
counting one... two... three...

the world is just two stories tall
just two
pretty tiny
a world with stars circling
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
why is dying so hard?

---
inspired by the poem "Dissonance" of H. Poświatowska 
English translation by Marek Lugowski

06 May, 2018

Świat jest taki ładny po drugiej stronie zamkniętych okien (Eng. The World Is So Pretty On The Other Side Of a Window Shut)to bezsilność uszminkowała świat
do fotografii
śnieg upudrował kiełki konwalii
i drzewa mają wygięte rzęsy
prześwietlone okrągłym księżycem
-- świat jest taki ładny --
na ulicy
długi cień latarni
wplątał się w deski płotu
milczącego podłużnie
w bramie -- na przekór
skrzypiącym krokom
kwitną pocałunki
słyszysz -- dzwonią
jak drzemiące główki konwalii
-- świat jest taki ładny --
po drugiej stronie
zamkniętych okien

---

it was impotency which lipsticked the world
for the photograph
the snow face-powdered the lily of the valley shoots
and the trees have curving lashes
x-rayed by the round moon
-- the world is so pretty --
on the street
a long shadow of a street light
snuck its way into the pickets of a fence
which keeps mum all down the line
in the tenement gate -- contrary
to the squeaky footsteps
kisses bloom
can you hear them -- they are chiming
like the little sleepyheads of the lily of the valley
-- the world is so pretty --
on the other side
of a window shut

---
inspired by the poem 'The World Is Pretty' of H. Poświatowska 
English translation by Marek Lugowski

20 February, 2018

"Azylum" (Eng. The Asylum)


tutaj czas zakrzepł
jak krew w żyłach umarłego
bandaże z uschłych liści
owijają stężałe ciało

(...)

na nieruchomych ścięgnach
krótkie interludia
wygrywa przelatujący wiatr

poza tym cisza


---


here time has congealed
like the blood in the veins of a dead man
bandages of dried leaves
bundle the stiffened corpse

(...)

on immobile ligaments
a fly-by breeze
plays brief interludes

otherwise silence
---

'The Asylum' by H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski

05 January, 2018

"Samotność mojego rozkwitłego tobą ciała" (Eng. The Solitude of My Body Blossoming With You) + Study I, II, III in 1:2 Format

---

widziałam się jak gdyby poprzez szkło w twoich oczach
patrzących na mnie czułam twoje ręce na ciepłej napiętej
skórze moich ud i posłuszna twojemu rozkazowi
stałam naga naprzeciw wielkiego lustra.  a potem
zasłoniłam oczy twoje żeby nie widzieć i nie czuć
samotności mojego rozkwitłego tobą ciała.


---

I saw myself in your eyes as if through glass
looking at me I felt your hands on the warm taut
skin of my thighs and obedient to your order
I stood naked at front of a great mirror.  and then
I covered your eyes so as not to see and not to feel
the solitude of my body blossoming with you.

---
inspired by the poem 'The Mirror' of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski