05 January, 2018

"Samotność mojego rozkwitłego tobą ciała" (Eng. The Solitude of My Body Blossoming With You) + Study I, II, III in 1:2 Format

---

widziałam się jak gdyby poprzez szkło w twoich oczach
patrzących na mnie czułam twoje ręce na ciepłej napiętej
skórze moich ud i posłuszna twojemu rozkazowi
stałam naga naprzeciw wielkiego lustra.  a potem
zasłoniłam oczy twoje żeby nie widzieć i nie czuć
samotności mojego rozkwitłego tobą ciała.


---

I saw myself in your eyes as if through glass
looking at me I felt your hands on the warm taut
skin of my thighs and obedient to your order
I stood naked at front of a great mirror.  and then
I covered your eyes so as not to see and not to feel
the solitude of my body blossoming with you.

---
inspired by the poem 'The Mirror' of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by Marek Lugowski