26 December, 2015

Miłość jest słowem, mózg - metalową skrzynką (Eng. Love is a word, the brain - a metal box)
---

miłość jest słowem
mózg - metalową skrzynką
nakręcaną codziennie
srebrnym kluczem ułudy

ciekawości by wiedzieć
pragnienia aby znać
pożądania aby błyszczeć
uporu aby istnieć


---

love is a word
the brain - a metal box
wound up daily
with a silver key of delusion

a curiosity for knowing
a desire for sensing
a lust for shining
a stubbornness for being

---


inspired by poetry by Halina Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

No comments :

Post a Comment