07 July, 2016

A niżej była noc przeciągając się futrem żywej drapieżnej pantery (Eng. And all was night below stretching its body, the fur of a live killer panther)

---

uśmiech księżyca
trzymała w palcach
a niżej była noc
przeciągając się
futrem żywej drapieżnej pantery

---
she held the moon's smile
in her fingers
and all was night below
stretching its body
the fur of a live killer panther


---
inspired by the poem "Aurelia" of H. Poświatowska (excerpt)
English translation by M. Lugowski

No comments :

Post a Comment