27 January, 2015

Jest cała ziemia samotności (Eng. There is a whole earth of solitude)


---

jest cała ziemia samotności
i tylko jedna grudka twojego uśmiechu

jest całe morze samotności
twoja tkliwość ponad nim jak zagubiony ptak

jest całe niebo samotności
i tylko jeden w nim anioł
o skrzydłach tak nieważkich jak twe słowa---

there is a whole earth of solitude
and only one small lump of your smile

there is a whole sea of solitudeyour tenderness above it like a lost bird

there is a whole heaven of solitude
and only one angel in it
with wings as weightless as your words


---
poetry by Halina Poświatowska
translation by Marek Lugowski

No comments :

Post a Comment