08 January, 2015

Milczące gałęzie (Eng. The Silent Branches of Trees)
Rozgniatam usta o pierze poduszek rozsnuwam włosy
kolor zeschłych liści po gładkim chłodnym prześcieradle.
Zanurzam ręce w ciemność owijam wokół palców milczące
gałęzie. Ptaki śpią. Gwiazdy nie potrafią uskrzydlić
ciężkich chmur. Noc rośnie we mnie - minuty -
czerwone krople tętniącej krwi przebiegają ostrożnie.

—-

I mash my mouth against the down of pillows I strand my hair
the color of dried leaves over the smooth cool bed sheet.
I sink my hands into darkness and I wind around my fingers
the silent branches of trees. The birds are asleep. The
stars are unable to put wings on the heavy clouds. The
night is growing within me - by minutes - the red drops
of pulsating blood skitter by cautiously.


—-

poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski


No comments :

Post a Comment