11 August, 2015

Więzień dożywotni na samotność skazany i na nieważną śmierć (Eng. A lifetime prisoner sentenced to solitude and an unimportant death)
---

I wreszcie jest serce prawdziwe
jak słowo, w którym je zamknięto
- więzień dożywotni na samotność skazany
i na nieważną śmierć.

---

And finally the heart is true
like the word in which it was locked 
- a lifetime prisoner sentenced to solitude 
and an unimportant death.


---
inspired by the poetry by Halina Poświatowska 
translation by Marek Lugowski

No comments :

Post a Comment