31 December, 2014

Muszla mojego serca gaśnie (Eng. The conch of my heart dims)

—-
muszla mojego serca
powtarza jazgot piany
roztrącona srebrno — gaśnie
—-

the conch of my heart
repeats the jangle of foam
nudged apart silverly — dims
—-
poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski
twice22.org/HalinaFAQ/

No comments :

Post a Comment